HEM      TJÄNSTER      KONTAKT           

KUNSKAP

En redovisningsbyrå som tillhandahåller bra service, hög kunskapsnivå och är engagerad såväl mot det lilla som det större företaget.


ERFARENHET

elbe redovisningsbyrå har funnits sedan 1990 och tillhandahåller redovisningstjänster, bokslut, deklarationer, löneredovisning mm.


UTVECKLING

Att lägga stor vikt på kompetensutveckling och följa förändringar av redovisnings- och skatteregler är en självklarhet.

Tjänster

elbe redovisningsbyrå erbjuder anpassade lösningar till bokföring, skattedeklarationer, löneredovisning, bokslut, årsredovisning och deklaration till ditt aktiebolag, enskilda firman eller handelsbolaget.

Det är viktigt att uppdragsgivaren är delaktig i hur ekonomin påverkas i olika situationer. Vi lägger tillsammans upp rutiner över vad som ska göras, hur det ska göras och av vem.

Att följa gällande lagar och regler såväl som att kunden känner sig trygg och i centrum är nödvändigt för vårt samarbete.

BOKFÖRING

icon-computer Löpande bokföring måste upprättas enligt bokföringslagen. Vi skräddarsyr en lösning som passar dig beroende på om du har tid, kunskap eller vilja att sköta vissa delar själv.

DEKLARATION

icon-list Vi upprättar både företags- och privatdeklarationer samt skickar nödvändiga blanketter och deklarationer till skatteverket.

SKATTEDEKLARATIONER

icon-list Skattedeklarationer lämnas löpande under året med redovisning av arbetsgivareavgifter och avdragen skatt samt redovisning av moms.

BOKSLUT OCH ÅRSREDOVISNING

icon-list Bokslut ska upprättas av alla företag. Aktiebolag måste även upprättat årsredovisning. Denna ska lämnas till Bolagsverket senast sex månader efter bokslutsdagen.

LÖNEREDOVISNING

icon-list Företaget lämnar underlag för löner och får lönebesked med specifikation och aktuellt skatteavdrag samt underlag för arbetsgivaredeklaration som ska redovisas till Skatteverket. Arbetsgivareavgifter och avdragen skatt redovisas månaden efter löneutbetalningen.

MOMSREDOVISNING

icon-list Moms redovisas månadsvis, kvartalsvis eller årsvis.

ADRESS

elbe redovisningsbyrå ab
Linnégatan 23
352 33 Växjö

KONTAKT

Lilian Karlberg
Epost: lilian@elbe.nu
Mobil: 070-592 12 72
Tel: 0470 - 212 72

”Den som inte ser framåt blir efter”